Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 573 571 524 520
Nettoomsättning (tkr) 3 021 613 2 857 883 2 400 382 2 173 812
Rörelseresultat (tkr) 403 454 395 286 314 175 436 069
Årets resultat (tkr) -15 326 -21 872 1 860 -1 392
Summa eget kapital (tkr) 389 960 421 028 120 570 94 346
Rörelsemarginal % 13.4 13.8 13.1 20.1
Avk. eget kapital % 98.7 142 278.9 479.5
Soliditet % 27 40.4 13.2 9.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 273 5 005 4 581 4 180
Resultat/anställd (tkr) 704 692 600 839
Lön/anställd (tkr) 942 877 813 781