Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06
Antal anställda 17 18 19 18
Nettoomsättning (tkr) 33 843 46 966 31 800 31 604
Rörelseresultat (tkr) 4 339 3 565 1 149 3 164
Årets resultat (tkr) 3 116 3 285 684 1 901
Summa eget kapital (tkr) 20 953 18 679 16 891 17 910
Rörelsemarginal % 12.8 7.6 3.6 10
Avk. eget kapital % 17.5 10.5 5.1 14.1
Soliditet % 72.4 70.7 70.6 68.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 991 2 609 1 674 1 756
Resultat/anställd (tkr) 255 132 60 176
Lön/anställd (tkr) 595 558 562 575