Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 33 30 29 30
Nettoomsättning (tkr) 123 122 84 186 80 055 73 441
Rörelseresultat (tkr) 18 444 11 212 8 141 8 540
Årets resultat (tkr) 12 084 8 481 4 727 6 617
Summa eget kapital (tkr) 49 093 43 890 35 409 33 016
Rörelsemarginal % 15 13.3 10.2 11.6
Avk. eget kapital % 31 21.4 18.5 20.7
Soliditet % 62.7 72.2 74.4 72.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 731 2 806 2 761 2 448
Resultat/anställd (tkr) 559 374 281 285
Lön/anställd (tkr) 681 614 647 590