Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 125 119 115 111
Nettoomsättning (tkr) 385 764 344 942 340 991 345 756
Rörelseresultat (tkr) 76 834 84 957 72 835 71 368
Årets resultat (tkr) 11 3 000 -292 -604
Summa eget kapital (tkr) 569 615 557 380 511 229 474 736
Rörelsemarginal % 19.9 24.6 21.4 20.6
Avk. eget kapital % 11.4 10.8 9.2 9.2
Soliditet % 36.9 36.1 34 32.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 086 2 899 2 965 3 115
Resultat/anställd (tkr) 615 714 633 643
Lön/anställd (tkr) 706 694 692 717