Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 31 32 31 32
Nettoomsättning (tkr) 222 678 298 171 204 958 344 379
Rörelseresultat (tkr) 30 031 28 666 29 463 33 876
Årets resultat (tkr) 30 713 16 744 26 995 26 285
Summa eget kapital (tkr) 153 003 128 040 125 547 122 151
Rörelsemarginal % 13.5 9.6 14.4 9.8
Avk. eget kapital % 17.8 17.7 18.9 23.8
Soliditet % 65.3 64.7 73.9 73.4
Omsättning/anställd (tkr) 7 183 9 318 6 612 10 762
Resultat/anställd (tkr) 969 896 950 1 059
Lön/anställd (tkr) 693 862 923 878