Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 0 2 0 0
Nettoomsättning (tkr) 201 234 177 407
Rörelseresultat (tkr) -169 -435 -104 108
Årets resultat (tkr) -196 -455 -127 86
Summa eget kapital (tkr) 187 183 488 615
Rörelsemarginal % -84.1 -185.9 -58.8 26.5
Avk. eget kapital % -105.9 -135.6 -23 14.9
Soliditet % 11.3 10.7 25 29.6
Omsättning/anställd (tkr) - 117 - -
Resultat/anställd (tkr) - -218 - -
Lön/anställd (tkr) - 119 - -