Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappersförvalt- ning samt därmed förenlig verksamhet.