Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 245 985 985 983
Rörelseresultat (tkr) 209 10 51 54
Årets resultat (tkr) -11 -198 -129 6
Summa eget kapital (tkr) 29 361 29 372 19 570 19 699
Rörelsemarginal % 16.8 1 5.2 5.5
Avk. eget kapital % 0 -0.8 -0.7 0
Soliditet % 74.5 74.3 61.1 61.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -