Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet jämte därmed förenlig rörelse samt äga, uthyra, förmedla och förvalta fastigheter.