Styrelse

Namn Befattning
Eva Britta Christina Delmar Werkell (f. 1955) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Carl Åke Delmar (f. 1959) Styrelsesuppleant