Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -4 -5 -2 -19
Årets resultat (tkr) -4 -5 -2 -19
Summa eget kapital (tkr) 76 79 84 86
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -5.2 -6.1 -2.4 -19.9
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -