Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.