Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -2 -3 -4 -9
Årets resultat (tkr) 1 282 810 738 333
Summa eget kapital (tkr) 3 866 2 949 2 199 1 488
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -8.3 -9.7 11.5 4.3
Soliditet % 75.2 71.4 63.6 52.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -