Koncern

KoncernInfo 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 3 294 3 531 3 755 4 240
Nettoomsättning (tkr) 34 115 000 36 840 000 38 721 000 41 392 000
Rörelseresultat (tkr) -2 824 000 6 415 000 8 715 000 7 044 000
Årets resultat (tkr) -1 243 000 4 938 000 9 269 000 6 134 000
Summa eget kapital (tkr) 68 178 000 72 799 000 71 443 000 959 000
Rörelsemarginal % -8.3 17.4 22.5 17
Avk. eget kapital % -1.8 6.8 25.6 15.6
Soliditet % 56.2 53.4 52.2 0.7
Omsättning/anställd (tkr) 10 357 10 433 10 312 9 762
Resultat/anställd (tkr) -857 1 817 2 321 1 661
Lön/anställd (tkr) 814 1 753 717