Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 274 270 239 199
Nettoomsättning (tkr) 14 851 000 5 955 000 9 402 000 10 142 000
Rörelseresultat (tkr) 238 000 -5 000 1 172 000 2 343 000
Årets resultat (tkr) 564 000 1 808 000 4 045 000 4 575 000
Summa eget kapital (tkr) 43 602 300 46 406 276 47 296 688 45 272 818
Rörelsemarginal % 1.6 -0.1 12.5 23.1
Avk. eget kapital % 0.5 0.7 0.8 3.9
Soliditet % 74.5 89.3 85.5 78
Omsättning/anställd (tkr) 54 201 22 056 39 339 50 965
Resultat/anställd (tkr) 869 -19 4 904 11 774
Lön/anställd (tkr) 1 234 5 181 1 188 1 095