Analys

Omsättning

E.ON Sverige Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. 82231 företag i länet.

Rörelsemarginal

E.ON Sverige Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%.

Antal anställda

E.ON Sverige Aktiebolag har under det senaste året 270 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.05.

Soliditet

E.ON Sverige Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 85.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 5%.

Värderating

E.ON Sverige Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.