Företagets verksamhet

Still Stocka AB med säte i stockmöllan, Eslövs kommun, är en av Sveriges ledande leverentörer av truckar och materialhanteringsut- rustning och erbjuder helhetslösningar till sina kunder. Marknads- föring och försäljning sker under varumärkena Stocka och Still. Bolaget ansvarar för försäljning av Still-koncernens produkter på den svenska marknaden.