Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 108 110 111 104
Nettoomsättning (tkr) 519 419 512 483 575 836 429 422
Rörelseresultat (tkr) 21 409 4 966 10 742 7 036
Årets resultat (tkr) 16 539 3 251 7 482 4 083
Summa eget kapital (tkr) 55 419 38 686 35 432 27 921
Rörelsemarginal % 4.1 1 1.9 1.6
Avk. eget kapital % 35.2 8.8 23.6 13.7
Soliditet % 31.1 27.3 21.8 16.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 809 4 659 5 188 4 129
Resultat/anställd (tkr) 198 45 97 68
Lön/anställd (tkr) 789 685 713 703