Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 10 609 15 816 14 155 10 622
Rörelseresultat (tkr) -1 265 844 1 330 606
Årets resultat (tkr) -2 048 175 840 632
Summa eget kapital (tkr) 85 553 87 628 10 736 9 868
Rörelsemarginal % -11.9 5.3 9.4 5.7
Avk. eget kapital % -2.4 0.4 8.4 3
Soliditet % 54.8 63.2 20.7 19.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 122 3 163 2 831 2 124
Resultat/anställd (tkr) -253 169 266 121
Lön/anställd (tkr) 767 730 717 616