Företagets verksamhet

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.