Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 93 92 94 87
Nettoomsättning (tkr) 188 875 166 415 152 551 151 770
Rörelseresultat (tkr) 2 110 145 -18 916 -2 521 -27 196
Årets resultat (tkr) 2 096 958 -45 602 -23 442 -5 266
Summa eget kapital (tkr) 3 416 966 1 320 518 1 366 120 1 389 775
Rörelsemarginal % 1 117.2 -11.4 -1.7 -17.9
Avk. eget kapital % 88 -3.4 -1.9 -3.5
Soliditet % 59.8 37 37.5 38
Omsättning/anställd (tkr) 2 031 1 809 1 623 1 744
Resultat/anställd (tkr) 22 690 -206 -27 -313
Lön/anställd (tkr) 1 362 1 259 1 204 1 190