Analys

Omsättning

Volvo Group Real Estate Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. 107923 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Group Real Estate Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 1,117.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%.

Antal anställda

Volvo Group Real Estate Aktiebolag har under det senaste året 92 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.14.

Soliditet

Volvo Group Real Estate Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 37.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 14%.

Värderating

Volvo Group Real Estate Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.