Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 436 611 648 632
Nettoomsättning (tkr) 11 010 624 8 408 164 10 078 339 9 782 821
Rörelseresultat (tkr) 33 607 790 3 434 829 4 813 998 4 350 839
Årets resultat (tkr) 36 383 980 2 118 586 3 292 364 -638 666
Summa eget kapital (tkr) 40 974 779 11 053 780 12 827 966 15 644 005
Rörelsemarginal % 305.2 40.9 47.8 44.5
Avk. eget kapital % 124.2 20.6 24.8 23.4
Soliditet % 52.7 24.5 27.3 31.1
Omsättning/anställd (tkr) 25 254 13 761 15 553 15 479
Resultat/anställd (tkr) 77 082 5 622 7 429 6 884
Lön/anställd (tkr) 1 217 963 897 838