Analys

Omsättning

Fortum Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 25%. 230205 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fortum Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 305.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%.

Antal anställda

Fortum Sverige AB har under det senaste året 611 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.25.

Soliditet

Fortum Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 27.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%.

Värderating

Fortum Sverige AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.