Koncern

KoncernInfo 2002-12 2001-12 2000-12
Antal anställda 99 195 265
Nettoomsättning (tkr) 133 769 273 471 279 800
Rörelseresultat (tkr) -14 798 -5 110 -34 691
Årets resultat (tkr) -11 233 -3 962 -22 435
Summa eget kapital (tkr) 7 976 18 115 22 690
Rörelsemarginal % -11.1 -1.9 -12.4
Avk. eget kapital % -156.8 -87.9 0
Soliditet % 15.1 15.6 14.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 351 1 402 1 056
Resultat/anställd (tkr) -149 -26 -131
Lön/anställd (tkr) 357 326 298