Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 18 18 18 18
Nettoomsättning (tkr) 234 703 179 958 194 134 185 979
Rörelseresultat (tkr) 21 557 13 480 35 792 14 688
Årets resultat (tkr) 18 114 12 227 24 868 12 010
Summa eget kapital (tkr) 38 992 61 274 49 166 36 998
Rörelsemarginal % 9.2 7.5 18.4 7.9
Avk. eget kapital % 35.3 21.9 56.1 30.8
Soliditet % 32.6 48.1 41.2 33.6
Omsättning/anställd (tkr) 13 039 9 998 10 785 10 332
Resultat/anställd (tkr) 1 198 749 1 988 816
Lön/anställd (tkr) 1 132 1 046 1 112 1 000