Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.