Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 13 112 14 912 14 938 10 171
Rörelseresultat (tkr) 7 427 11 057 10 976 3 575
Årets resultat (tkr) 2 509 2 192 2 976 -668
Summa eget kapital (tkr) 11 324 8 516 5 371 1 169
Rörelsemarginal % 56.6 74.1 73.5 35.1
Avk. eget kapital % 51 113.5 192.6 -428.5
Soliditet % 9.6 7.5 3.8 1.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -