Analys

Omsättning

Söderport Tjockö 1 AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. 230205 företag i länet.

Rörelsemarginal

Söderport Tjockö 1 AB har det senaste året en rörelsemarginal på 56.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%.

Antal anställda

Söderport Tjockö 1 AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.03.

Soliditet

Söderport Tjockö 1 AB har under det senaste året en soliditet på 3.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 3%.

Värderating

Söderport Tjockö 1 AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.