Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skeppsmäkleri, handel med aktier och andra värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.