Styrelse

Namn Befattning
Bertil Ingolf Ståhl (f. 1942) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Anna-Karin Ingar Ståhl (f. 1944) Styrelseledamot, Ordförande
Ulf Bertil Ståhl (f. 1969) Styrelsesuppleant