Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -3 -4 -3 -2
Årets resultat (tkr) 1 852 - 927 926
Summa eget kapital (tkr) 3 693 2 466 3 091 2 789
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 60.1 0 31.6 35.3
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -