Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva skogsbruk samt äga och förvalta värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.