Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 27 264 1 124 0
Rörelseresultat (tkr) 2 161 784 -34
Årets resultat (tkr) 0 111 534 5
Summa eget kapital (tkr) 293 1 447 1 267 634
Rörelsemarginal % 7.4 61 69.8 0
Avk. eget kapital % 8.6 10.8 65.7 -4.1
Soliditet % 17.9 82.8 33.5 20.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -