Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 37 114 30 806 27 396 35 797
Rörelseresultat (tkr) -962 -5 746 4 899 14 437
Årets resultat (tkr) -10 145 7 029 599 4 076
Summa eget kapital (tkr) 183 313 192 902 180 310 179 711
Rörelsemarginal % -2.6 -18.7 17.9 40.3
Avk. eget kapital % -5.1 -9 -1.4 5.1
Soliditet % 28.6 29.4 27.8 27.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -