Företagets verksamhet

Bolaget skall efter inköp av egendomen Hovås ävensom andra fastighe- ter, på förmånligaste sätt utarrendera eller avyttra desamma och på andra sätt göra dem vinstgivande.