Koncern

KoncernInfo 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 490 1 384 942 789
Rörelseresultat (tkr) 472 3 444 232 -154
Årets resultat (tkr) 395 2 546 240 -71
Summa eget kapital (tkr) 4 630 5 234 2 688 2 448
Rörelsemarginal % 31.7 248.8 24.6 -19.5
Avk. eget kapital % 8 64.3 9.4 -2.9
Soliditet % 41.9 48.9 48 43
Omsättning/anställd (tkr) 1 490 1 384 942 789
Resultat/anställd (tkr) 472 3 444 232 -154
Lön/anställd (tkr) 155 141 125 220