Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 2
Nettoomsättning (tkr) 7 611 2 366 2 016 2 129
Rörelseresultat (tkr) 4 151 -6 8 346 -323
Årets resultat (tkr) 256 -126 5 208 78
Summa eget kapital (tkr) 4 590 4 232 5 869 550
Rörelsemarginal % 54.5 -0.3 414 -15.2
Avk. eget kapital % 82.6 -4.7 248.8 -104.8
Soliditet % 14.8 15.2 20.4 1.8
Omsättning/anställd (tkr) 7 611 2 366 2 016 1 065
Resultat/anställd (tkr) 4 151 -6 8 346 -162
Lön/anställd (tkr) 272 249 327 308