Analys

Omsättning

Aktiebolaget Hovås Villastad har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. 108765 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Hovås Villastad har det senaste året en rörelsemarginal på 54.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%.

Antal anställda

Aktiebolaget Hovås Villastad har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.10.

Soliditet

Aktiebolaget Hovås Villastad har under det senaste året en soliditet på 20.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 10%.

Värderating

Aktiebolaget Hovås Villastad har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.