Företagets verksamhet

Bolaget skall bereda samlingslokaler för Odd Fellow-logen N:r V Concordia samt i övrigt idka byggnadsverksamhet och därmed förenlig rörelse.