Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-09
Antal anställda 173 184 201 223
Nettoomsättning (tkr) 1 592 963 1 746 185 2 536 833 2 149 543
Rörelseresultat (tkr) 21 108 124 278 63 786 790 713
Årets resultat (tkr) -16 244 193 717 -43 414 816 890
Summa eget kapital (tkr) 2 200 223 2 218 710 2 028 726 2 046 722
Rörelsemarginal % 1.3 7.1 2.5 36.8
Avk. eget kapital % -0.8 6 -0.7 45.1
Soliditet % 32.7 32.6 29.6 29.1
Omsättning/anställd (tkr) 9 208 9 490 12 621 9 639
Resultat/anställd (tkr) 122 675 254 3 546
Lön/anställd (tkr) 884 899 767 906