Företagets verksamhet

Bolaget ska driva hamn- och stuveriverksamhet inom terminal- området på Verkö och därmed förenlig verksamhet.