Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 23 21 22 21
Nettoomsättning (tkr) 45 194 41 534 42 133 40 268
Rörelseresultat (tkr) 1 089 -427 -596 128
Årets resultat (tkr) 1 625 821 449 1 276
Summa eget kapital (tkr) 175 962 175 118 175 478 175 986
Rörelsemarginal % 2.4 -1 -1.4 0.3
Avk. eget kapital % 0.5 -0.2 -0.3 0
Soliditet % 91.6 94.8 94.7 93.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 965 1 978 1 915 1 918
Resultat/anställd (tkr) 47 -20 -27 6
Lön/anställd (tkr) 818 750 761 709