Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja produkter inom dagligvaru- handelns dryckessektor. Vidare är företagets verksamhet att fram- ställa och försälja smak- och färgråvaror för bryggeri- och livs- medelsindustrin.