Koncern

KoncernInfo 2002-12 2001-12 2000-12
Antal anställda 55 31 32
Nettoomsättning (tkr) 79 230 59 847 60 414
Rörelseresultat (tkr) 3 241 -267 265
Årets resultat (tkr) 2 734 -598 5 794
Summa eget kapital (tkr) 12 783 10 630 11 228
Rörelsemarginal % 4.1 -0.4 0.4
Avk. eget kapital % 23.2 -5.5 0
Soliditet % 40.3 48.3 37.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 441 1 931 1 888
Resultat/anställd (tkr) 59 -9 8
Lön/anställd (tkr) 405 342 389