Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 32 31 28 28
Nettoomsättning (tkr) 151 694 117 037 117 746 120 225
Rörelseresultat (tkr) 10 105 5 109 4 486 -1 877
Årets resultat (tkr) 5 617 3 425 2 603 -150
Summa eget kapital (tkr) 30 205 22 766 18 810 15 457
Rörelsemarginal % 6.7 4.4 3.8 -1.6
Avk. eget kapital % 28.1 19 19.6 -10.2
Soliditet % 34.8 49.2 43.1 38.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 740 3 775 4 205 4 294
Resultat/anställd (tkr) 316 165 160 -67
Lön/anställd (tkr) 591 556 613 557