Analys

Omsättning

Saturnus Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. 81578 företag i länet.

Rörelsemarginal

Saturnus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%.

Antal anställda

Saturnus Aktiebolag har under det senaste året 31 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.05.

Soliditet

Saturnus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 43.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 5%.

Värderating

Saturnus Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.