Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -96 -2 667 131 295 -53
Årets resultat (tkr) -35 -2 606 131 335 -26
Summa eget kapital (tkr) 141 633 141 668 144 274 12 939
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 -1.8 167.1 -0.2
Soliditet % 45.4 45.4 45.8 38.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -