Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 19 793 21 470 22 952 22 420
Nettoomsättning (tkr) 33 864 000 32 836 000 36 588 000 34 005 000
Rörelseresultat (tkr) 5 151 000 4 282 000 4 658 000 4 694 000
Årets resultat (tkr) 3 666 000 2 711 000 -199 000 3 190 000
Summa eget kapital (tkr) 32 990 000 28 945 000 29 216 000 30 126 000
Rörelsemarginal % 15.2 13 12.7 13.8
Avk. eget kapital % 12.3 10.7 11.8 11.7
Soliditet % 59.3 53.8 51.9 58.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 711 1 529 1 594 1 517
Resultat/anställd (tkr) 260 199 203 209
Lön/anställd (tkr) 482 458 464 430