Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 81 74 76 80
Nettoomsättning (tkr) 465 000 462 000 550 000 0
Rörelseresultat (tkr) -384 000 -318 000 -88 000 1 350 000
Årets resultat (tkr) 4 386 000 476 000 -358 000 832 000
Summa eget kapital (tkr) 11 056 000 8 025 000 7 549 000 9 194 000
Rörelsemarginal % -82.6 -68.8 -16 0
Avk. eget kapital % 44.1 4.4 -5.1 -6.5
Soliditet % 29.6 21.7 20.8 23.8
Omsättning/anställd (tkr) 5 741 6 243 7 237 0
Resultat/anställd (tkr) -4 741 -4 297 -1 158 16 875
Lön/anställd (tkr) 2 012 1 635 1 908 2 375